Bostedet Vendelbo

 
Lider du af PTSD, har du måske brug for mere støtte, end du hidtil har mødt. Vi har udarbejdet en helstøbt indsats, hvor bostedets øvrige tilbud kombineres med et mårettet behandlingsforløb. Herudover tilbyder vi et rigt friluftsliv samt nogle sunde, sociale relationer, du kan bygge din vej tilbage til tilværelsen på.

Behandlingsformer:
EMDR terapi
EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Kort fortalt adskilles fortiden fra nutiden vha. opmærksomhedsstimulering. Dette sker uden fysisk ubehag for soldaten og vil binde hans eller hendes stress til de oplevede hændelser og derved gradvist fjerne det fra nutidige hverdagssituationer. WHO anerkender metodens virkning på PTSD. 

Somatic Experience Therapy
SE er en kognitiv terapiform, der er udarbejdet af Peter Levine. Hans traumestudier viser, at rovdyr og byttedyr f.eks. ikke udviser tegn på stress efter voldsomme hændelser. Ud fra dette har han udarbejdet en tilgang med fokus på nervesystemet og opmærksomhed på kropsfornemmelser. Metoden har leveret meget gode resultater ifm. behandlingen af PTSD.
 
Prolonged Exposure Therapy
Går i al sin enkelhed ud på, at vi støtter dig mens du gradvist udfordrer de situationer, du ellers har svært ved. Dette skal dog struktureres, så det foregår under ordnede forhold med mulighed for at trække sig - hvilket vi selvfølgelig hjælper dig med.
 
Mindfulness og NADA
Disse behandlingsformer har vist sig at have god effekt på PTSD-ramte
 Pris:Opholdsbetalingen betales som udgangspunkt fuldt ud af kommunen. Borgeren yder en egenbetaling, der vil variere alt efter borgerens økonomiske råderum. Typisk vil den ligge mellem 3-6.500kr. Kost og logi er inkluderet heri, så borgeren vil have resten af sine midler til rådighed til opsparing, tøjindkøb, fornøjelser m.m.
Denne egenbetaling tilfalder i hovedreglen kommunen til delvis dækning af opholdsbetalingen.

Vendelbo: Opholdsbetaling: 2.455kr/døgn - 74.660kr/måned.
Vendelbo Vest: Opholdsbetaling: 2.411kr/døgn - 73.317kr/måned.
Enkeltmandsprojekt: Opholdsbetaling: 5.246kr/døgn - 159.553kr/måned. Kontaktinfo:
Bostedet Vendelbo
Sdr. Vråvej 46
9760 Vrå
Tlf: 98 98 20 21
info@bostedetvendelbo.dk
 Læs mere på: http://bostedetvendelbo.dk/  
 

12 comments

 • eGkrxCOcg

  anwRqxMScsO
 • uyUjWpVYwKONzQbF

  VUsgMpYrADdub
 • PAZytXLeKuqv

  gMhnLIpNryqbPU
 • EmhPIRxiHrS

  PRSnoMVqIUDmA
 • fJlsdWjqRPnbyTw

  CkbLcTAWetOM

Efterlad en kommentar

Navn .
.
Besked .