Om Os

Om Den Tapre Landsoldat

Stifteren Martin Aaholm er selv en skadet Veteran, som gik på en mine under sin udsendelse til Afghanistan i 2009 på hold 7. Dette møde kostede ham begge hans underben og samlet 5 fingre fordelt over begge hænder. Da han 8 mdr senere stod klar til tjeneste igen, blev han mødt med en berøringsangst, men der var dog en masse ider og tanker til hvad han kunne lave. Senere blev veterancenteret oprettet og der skete et skift i”hjælpen” til Veteranerne. Opgaven var ikke længere at se om man kunne integrere veteranen i forsvaret, men mere at få veteranen hurtigst og mest smertefrit ud af forsvaret. I Slagelse gjorde man dog et sidste forsøg ved selvstændigt at oprette et “Kamppausekompagni” i regimentet. Her samlede man alle de sårede man kunne finde. Det blev en kæmpe succes, hvor folk især med PTSD langsomt fandt tilbage til livet, og pludselig selv var motiveret til at læse til pædagog, fortsætte på sin uddannelse, eller få job som butiksleder eller andet. Desværre gik der politik i den, og kompagniget blev lukket med ordlyden om at det ikke var forsvarets opgave at lave sårede soldater, men det var forsvarets opgave at skabe nye soldater. Dermed sagt at det var en komunal opgave forsvaret havde påtaget sig. Med lukning af kompagniget forsvandt den reelle hjælp også, og de forskellige tilbud til veteranerne blev meget fragmenteret. 

Imens Martin selv kæmpede med Forsvaret, så han sine medveteraner, blive fyret og behandlet dårligere og dårligere. Han prøvede i en periode at råbe vagt i gevær via de forskellige medier, men fandt desværre ud af, at historien om “De sårede” ikke længere var spændende for landets medier. Herefter forsøgte han at skabe små ændringer og var blandt andet drivkraften bag at logbuy aftalen blev udviddet til også at gælde landets veteraner, som ikke var i aktiv tjeneste i forsvaret. 

Bestyrrelsen hedder i daglig tale for "Rådet" og med inspiration fra Historierne om Kong Arthur, sidder vi om et rundt bord, da vi alle er lige og brødre og søstre. Der er derfor ingen hævet over hinanden. Rådet består af ialt 13 pladser (kong arthur og hans 12 nærmeste generaler/rådgiver). Pladserne er fordelt til 4, veteraner, og 4 Pårørende. Rådet er delt op på de 3 kategorier i håb om at kunne få flest mulige øjne/vinkler på en sag, så den kan løses best muligt.  Alle har gjorts sig bemærkelsværdig indenfor Veteran området på forskellige måder. Det at sidde i "Rådet" er derfor at betragte som en stor ære som tildeles til de få, som findes værdig indenfor hver kategori. Dette gør vi for at sikre den best mulige hjælp til Veteranerne der har brug for den.  Når rådet er fuldt besat vil der ske en demogratisk process blandt rådmedlemmer, når nye rådmedlemmer skal findes. 
Det 13. medlem er formanden Martin Aaholm, som har endelig beslutning,i sager hvor rådet ikke kan komme til enighed, eller i tilfælde af hvor et valg ikke falder ud med en klar sejr til den ene side, så er det, det 13. medlems opgave at undersøge begge muligheder, før endelig beslutning træffes. 

Bestyrrelsen
Bestyrrelsen
Medlemmer

Her hos Den Tapre Landsoldat er alle som vil være medlem mere end velkommen, men for stadig at holde fokus på hjælpen til Veteranerne bliver medlemmer delt op i klasser/kategorier.

Gratis medlem – for dem der gerne vil se foreningen an, følge med på sidelinjen, hjælpe som frivillig i ny og næ men uden at være bundet, eller dem med rod i økonomien. Som gratis medlem har man ingen indflydelse på foreningens beslutninger, og det forventes ligeledes heller ikke at dette medlem dukker op ved generalforsamlingen, dog kan dette medlem melde sig og mod en merpris, komme med og sidde som tilskuer i yderste ring. 

Veteranen –  Dette er vores hovedgruppe som vi har fokus på, kontigentet vil lyde på 750 kr pr år(63 pr mdr), hvoraf størstedelen (500 kr) vil gå til den årlige general forsamling hvor vi vil holde en stor fest til ære for veteranen. Festen vil blive 100% gratis for veteran medlemmet.  De sidste 250 kr vil ryge i puljen til projekter der skal realiseres/vedligholdes som har til formål at hjælpe veteranen, på forskellige måder.
Veteran medlemmet vægter mest, og alle forslag, ændringer m.m der bringes op for Rådet, vil derfor blive taget op og diskuteret.
 

Den pårørende – Dette er ligeledes en gruppe der ligger os for sinde at hjælpe,kontigentet vil lyde på 1200 kr pr år (100kr pr mdr). Denne gruppe vil ligeledes have adgang til generalforsamlingen og den efterfølgende store fest der holdes.Vi mener det er vigtig

 op alle 360 grader om veteranen, og vi ser derfor Veteranens pårørende som en vigtig del i pudslespillet for at få det bedre når f.eks PTSDén plager. Samtidig er der nogen pårørende som har betalt den ultimative pris og skal leve med sorgen fra deres kære som desværre vendte hjem i en kiste. Da den faldne Veteran var en bror/søster, føler vi et ansvar for at støtte op om de pårørende. Vi vil derfor gøre hvad vi kan for at indrage dem i fællesskabet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *