Rabat til Mujin-kai Karate ved Kedel-hallen på Frederiksberg

 

 

I Mujin-kai værdsætter vi indsatsen de danske veteraner har ydet under deres udsendelser. Derfor tilbyder vi 50 % rabat på kontingentet, for Karate træning til tidligere udsendte veteraner. Tilbuddet gælder for alle veteraner med eller uden ”bagage i rygsækken”. Der bliver ikke oprettet særlige hold for veteraner, hvorfor træningen foregå sammen med de øvrige medlemmer. Vi tilpasser dog træningen efter de enkeltes behov og formåen, hvilket betyder at det er gradvis opbygning af teknikker, hvori man vil opnå en øget fordybelse og koncentrationsevne, dette kan være en stor hjælp i hverdagen.

Chefinstruktør Jan Isager Sensei, er selv veteran med udsendelser til Balkan tilbage i 1995, 1997 & 1999, og har oplevet, hvorledes den fysiske og mentale karatetræning har skabt det overskud og ro, som har været nødvendig efter en svær tid efter udsendelserne. Karate er meget mere end effektivt selvforsvar og fysiske træning, det er også træning af sindet. Her er specielt Kihon og Kata særligt velegnet. Derudover har vi 5 grundregler (Dojo-kun), som er en stor del af træningen af krop og sind.

 

Vi stiller ingen garantier, men giver et tilbud om at komme og prøve det. Vi tilbyder derfor 1 måneds gratis prøveperiode.

Skulle der være stemning for at Sensei kommer ned i Veterancentret for at undervise eller blot for at snakke / lytte, kan det aftales med Sensei og er ganske gratis.

Vi henviser til de øvrige sider på vores hjemmeside for mere information om vores træning, grundregler (Dojo-kun), kontingent m.m.

Priser:
Børn: 1.200 kr. om året der opkræves med 100 kr. om måneden.
Voksne: 3.000 kr. om året der opkræves med 250 kr. om måneden.
Træner du sammen med dit barn, betaler du samme pris som barnet.
Veteraner 50 % rabat på kontingentet (dvs 1500 kr om året).
Priser opkræves via Nets. Vi anbefaler at kontingentbetalingen tilmeldes BetalingsService.

Indmeldelse:
Via indmeldelses blanket på hjemmesiden : http://mujin-kai.dk/traening/priser/​

Adresse:
Kedel-hallen,
Nyelandsvej 75A,
2000 Frederiksberg
 

Kontakt info:Email: jan.isager@gmail.com Se mere på hjemmesiden http://mujin-kai.dk/

Artillerimuseummet i Varde

 

 

Artillerimuseet Varde fortæller artilleriets historie med kanoner fra middelalderen og frem til nutiden. 

Hovedvægten af udstillingen er på den kolde krigs kanoner, men blandt de udstillede effekter er også en engelsk kanon, der blev taget som trofæ under Napoleonskrigene og en 203 mm haubits – det tungeste skyts, dansk artilleri har rådet over. 
Man kan desuden se uniformer, håndvåben og andet udstyr.

For børn og barnlige sjæle er der rig mulighed for at røre og prøve tingene – og klatre ind i en pansret mandskabsvogn. 

Aderesse
Artillerimuseet
Vestervold 11
6800 Varde

Tlf. 75 22 15 94

       

Bostedet Vendelbo

 
Lider du af PTSD, har du måske brug for mere støtte, end du hidtil har mødt. Vi har udarbejdet en helstøbt indsats, hvor bostedets øvrige tilbud kombineres med et mårettet behandlingsforløb. Herudover tilbyder vi et rigt friluftsliv samt nogle sunde, sociale relationer, du kan bygge din vej tilbage til tilværelsen på.

Behandlingsformer:
EMDR terapi
EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Kort fortalt adskilles fortiden fra nutiden vha. opmærksomhedsstimulering. Dette sker uden fysisk ubehag for soldaten og vil binde hans eller hendes stress til de oplevede hændelser og derved gradvist fjerne det fra nutidige hverdagssituationer. WHO anerkender metodens virkning på PTSD. 
Somatic Experience Therapy
SE er en kognitiv terapiform, der er udarbejdet af Peter Levine. Hans traumestudier viser, at rovdyr og byttedyr f.eks. ikke udviser tegn på stress efter voldsomme hændelser. Ud fra dette har han udarbejdet en tilgang med fokus på nervesystemet og opmærksomhed på kropsfornemmelser. Metoden har leveret meget gode resultater ifm. behandlingen af PTSD.
 
Prolonged Exposure Therapy
Går i al sin enkelhed ud på, at vi støtter dig mens du gradvist udfordrer de situationer, du ellers har svært ved. Dette skal dog struktureres, så det foregår under ordnede forhold med mulighed for at trække sig – hvilket vi selvfølgelig hjælper dig med.
 
Mindfulness og NADA
Disse behandlingsformer har vist sig at have god effekt på PTSD-ramte
 Pris:Opholdsbetalingen betales som udgangspunkt fuldt ud af kommunen. Borgeren yder en egenbetaling, der vil variere alt efter borgerens økonomiske råderum. Typisk vil den ligge mellem 3-6.500kr. Kost og logi er inkluderet heri, så borgeren vil have resten af sine midler til rådighed til opsparing, tøjindkøb, fornøjelser m.m.
Denne egenbetaling tilfalder i hovedreglen kommunen til delvis dækning af opholdsbetalingen.

Vendelbo: Opholdsbetaling: 2.455kr/døgn – 74.660kr/måned.
Vendelbo Vest: Opholdsbetaling: 2.411kr/døgn – 73.317kr/måned.
Enkeltmandsprojekt: Opholdsbetaling: 5.246kr/døgn – 159.553kr/måned. Kontaktinfo:
Bostedet Vendelbo
Sdr. Vråvej 46
9760 Vrå
Tlf: 98 98 20 21
info@bostedetvendelbo.dk
 Læs mere på: http://bostedetvendelbo.dk/