Veterancafe Randers

 

Der åbnes en ny veteran Cafe i Randers fredag den 7. oktober. Veterancafeen  er for alle der har været udsendt. 
Caféen drives af frivvilige og er stiftet af fire veteraner (Jespers Bahnsen, Nils Jakobsen, Jimmi Wittenhoff og Bo Møller)

Adresse: Cafeen ligger i Frivillighedens Hus , Kirketorvet 2A, 8900 Randers

Åbningstider: hver fredag mellem 14 og 18. 

Rabat til Mujin-kai Karate ved Kedel-hallen på Frederiksberg

 

 

I Mujin-kai værdsætter vi indsatsen de danske veteraner har ydet under deres udsendelser. Derfor tilbyder vi 50 % rabat på kontingentet, for Karate træning til tidligere udsendte veteraner. Tilbuddet gælder for alle veteraner med eller uden ”bagage i rygsækken”. Der bliver ikke oprettet særlige hold for veteraner, hvorfor træningen foregå sammen med de øvrige medlemmer. Vi tilpasser dog træningen efter de enkeltes behov og formåen, hvilket betyder at det er gradvis opbygning af teknikker, hvori man vil opnå en øget fordybelse og koncentrationsevne, dette kan være en stor hjælp i hverdagen.

Chefinstruktør Jan Isager Sensei, er selv veteran med udsendelser til Balkan tilbage i 1995, 1997 & 1999, og har oplevet, hvorledes den fysiske og mentale karatetræning har skabt det overskud og ro, som har været nødvendig efter en svær tid efter udsendelserne. Karate er meget mere end effektivt selvforsvar og fysiske træning, det er også træning af sindet. Her er specielt Kihon og Kata særligt velegnet. Derudover har vi 5 grundregler (Dojo-kun), som er en stor del af træningen af krop og sind.

 

Vi stiller ingen garantier, men giver et tilbud om at komme og prøve det. Vi tilbyder derfor 1 måneds gratis prøveperiode.

Skulle der være stemning for at Sensei kommer ned i Veterancentret for at undervise eller blot for at snakke / lytte, kan det aftales med Sensei og er ganske gratis.

Vi henviser til de øvrige sider på vores hjemmeside for mere information om vores træning, grundregler (Dojo-kun), kontingent m.m.

Priser:
Børn: 1.200 kr. om året der opkræves med 100 kr. om måneden.
Voksne: 3.000 kr. om året der opkræves med 250 kr. om måneden.
Træner du sammen med dit barn, betaler du samme pris som barnet.
Veteraner 50 % rabat på kontingentet (dvs 1500 kr om året).
Priser opkræves via Nets. Vi anbefaler at kontingentbetalingen tilmeldes BetalingsService.

Indmeldelse:
Via indmeldelses blanket på hjemmesiden : http://mujin-kai.dk/traening/priser/​

Adresse:
Kedel-hallen,
Nyelandsvej 75A,
2000 Frederiksberg
 

Kontakt info:Email: jan.isager@gmail.com Se mere på hjemmesiden http://mujin-kai.dk/

Artillerimuseummet i Varde

 

 

Artillerimuseet Varde fortæller artilleriets historie med kanoner fra middelalderen og frem til nutiden. 

Hovedvægten af udstillingen er på den kolde krigs kanoner, men blandt de udstillede effekter er også en engelsk kanon, der blev taget som trofæ under Napoleonskrigene og en 203 mm haubits – det tungeste skyts, dansk artilleri har rådet over. 
Man kan desuden se uniformer, håndvåben og andet udstyr.

For børn og barnlige sjæle er der rig mulighed for at røre og prøve tingene – og klatre ind i en pansret mandskabsvogn. 

Aderesse
Artillerimuseet
Vestervold 11
6800 Varde

Tlf. 75 22 15 94

       

Bostedet Vendelbo

 
Lider du af PTSD, har du måske brug for mere støtte, end du hidtil har mødt. Vi har udarbejdet en helstøbt indsats, hvor bostedets øvrige tilbud kombineres med et mårettet behandlingsforløb. Herudover tilbyder vi et rigt friluftsliv samt nogle sunde, sociale relationer, du kan bygge din vej tilbage til tilværelsen på.

Behandlingsformer:
EMDR terapi
EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Kort fortalt adskilles fortiden fra nutiden vha. opmærksomhedsstimulering. Dette sker uden fysisk ubehag for soldaten og vil binde hans eller hendes stress til de oplevede hændelser og derved gradvist fjerne det fra nutidige hverdagssituationer. WHO anerkender metodens virkning på PTSD. 
Somatic Experience Therapy
SE er en kognitiv terapiform, der er udarbejdet af Peter Levine. Hans traumestudier viser, at rovdyr og byttedyr f.eks. ikke udviser tegn på stress efter voldsomme hændelser. Ud fra dette har han udarbejdet en tilgang med fokus på nervesystemet og opmærksomhed på kropsfornemmelser. Metoden har leveret meget gode resultater ifm. behandlingen af PTSD.
 
Prolonged Exposure Therapy
Går i al sin enkelhed ud på, at vi støtter dig mens du gradvist udfordrer de situationer, du ellers har svært ved. Dette skal dog struktureres, så det foregår under ordnede forhold med mulighed for at trække sig – hvilket vi selvfølgelig hjælper dig med.
 
Mindfulness og NADA
Disse behandlingsformer har vist sig at have god effekt på PTSD-ramte
 Pris:Opholdsbetalingen betales som udgangspunkt fuldt ud af kommunen. Borgeren yder en egenbetaling, der vil variere alt efter borgerens økonomiske råderum. Typisk vil den ligge mellem 3-6.500kr. Kost og logi er inkluderet heri, så borgeren vil have resten af sine midler til rådighed til opsparing, tøjindkøb, fornøjelser m.m.
Denne egenbetaling tilfalder i hovedreglen kommunen til delvis dækning af opholdsbetalingen.

Vendelbo: Opholdsbetaling: 2.455kr/døgn – 74.660kr/måned.
Vendelbo Vest: Opholdsbetaling: 2.411kr/døgn – 73.317kr/måned.
Enkeltmandsprojekt: Opholdsbetaling: 5.246kr/døgn – 159.553kr/måned. Kontaktinfo:
Bostedet Vendelbo
Sdr. Vråvej 46
9760 Vrå
Tlf: 98 98 20 21
info@bostedetvendelbo.dk
 Læs mere på: http://bostedetvendelbo.dk/  
 

Tøjhusmuseet

 

 

Krig har været med til at forme Danmark som nation. I Tøjhusmuseets aktuelle særudstillinger, Den Fjerne Krig og 9. april 1940 – Da tyskerne kom, kan du opleve, hvordan krig har påvirket individet såvel som den danske selvforståelse og nationalfølelse. På museets første sal kan du endvidere se basisudstillingen Danmarks Krige som behandler 21 krige gennem 500 års Danmarkshistorie.

 

Kanoner, håndvåben, rustninger, uniformer og drabelige sværd kan opleves til overflod i Christian 4.s solide renæssancebygning fra 1604. Tøjhusmuseets højloftede rum har siden  begyndelsen af 1800-tallet været udstillingssted for krigens teknologi. Her kan man spadsere rundt i forskellige udstillinger om krig og våben og opleve alt fra samuraisværd til en tysk V-1 bombe fra Anden Verdenskrig.

Tøjhuset blev bygget under Christian 4. som et våbenlager for både Hæren og Flåden. Den unikke bygning har dermed rummet våben og krigsudstyr i mere end 400 år. Tøjhuset var oprindelig en del af det såkaldte Tøjhusanlæg, der også omfattede Proviantgården og et havnebassin mellem de to majestætiske bygninger. Krigshavnen blev siden fyldt op og hele området gjort civilt. I dag finder man Bibliotekshaven hvor den gamle havn lå. De gamle fortøjningsringe til krigsskibene hænger stadig langs murstensvæggene i haven og minder om stedet krigeriske fortid.

Alle udstillede skydevåben på Tøjhusmuseet og i Tøjhusmuseets samlinger, er ikke funktionsduelige.

 

”Krig er som kærlighed; den finder altid en vej,” filosoferede den tyske forfatter og dramatiker Bertolt Brecht, da han under Anden Verdenskrig sammen med sin hustru og deres to børn sad i eksil i Sverige.
Få et grundigt indblik i krigens væsen og uvæsen i Tøjhusmuseets nyopstillede kronologiske fortælling om de 21 krige, som Danmark har udkæmpet med sværd, muskedonnere, kanoner og maskingeværer i løbet af de sidste 500 år. 


Du må gerne spise din medbragte mad på bænkene i Artilleriudstillingen.
.Åbnings tider 
Mandag lukket
Tirsdag – søndag kl. 12.00-16.00
 Entré: Gratis adgang

Rundvisning på TøjhusmuseetPå Tøjhusmuseet kan du komme på flere spændende rundvisninger. Se nogle af de unikke genstande fra de krige Danmark har deltaget i de sidste 500 år i udstillingen Danmarks krige eller oplev soldatens rejse i Afghanistan i udstillingen Den fjerne krig.Rundvisninger (for op til 30 personer) koster:800 kr. for 1 time.Tillæg på 150 kr. ved rundvisning hhv. på engelsk, i weekender, på helligdage og efter kl. 17.Rundvisninger skal bookes med min. 7 dages varsel.Vi sender efterfølgende faktura til oplyst adresse.

Kontaktinfo: ring 98128821 eller skriv til tojhusmuseet@natmus.dk

Adresse:  Tøjhusgade 3, 1220 København K Hjemmeside: http://natmus.dk/museerne/toejhusmuseet/      

Aalborg Forsvars- og Garnisonmuseum

 

I Danmarks største garnisonsby findes det eneste museum, som viser udstillinger fra alle grene af det danske totalforsvar. Museet har desuden omfattende udstillinger om besættelsestiden 1940 – 1945.

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum viser mange spændende udstillinger om den store udvikling, som er sket inden for Hæren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet og Redningsberedskabet (tidligere Civilforsvaret) med vægten på tiden efter den 2. Verdenskrig.

 

Endvidere findes på museet meget omfattende udstillinger om besættelsestiden i Danmark 1940 – 1945 samt om Aalborg som den vigtigste garnisonsby i Danmark gennem mange år.

Der er i de over ca. 10000 m2 udstillinger lagt vægt på, at gæsterne skal have mulighed for at komme tæt på og berøre de udstillede genstande. For børnene er der masser af muligheder for at prøve mange ting og udforske det indre af f.eks. pansrede køretøjer og jagerfly.

 

Museet har til huse i en militærhistorisk interessant bygning i Aalborgs vestlige del – en kæmpehangar med sidebygninger, som tyskerne lod opføre på den vandflyveplads de etablerede i Aalborg i 1940 – i sig selv en interessant oplevelse.

 .Åbnings tider 
1/4 – 30/6 Alle dage 10 – 16
1/7 – 31/8 Alle dage 10 – 171/9 – 31/10 Alle dage 10 – 16 Dog åbent uge 7 og 8(15. til 28. februar) 2016.Alle dage 10 – 16 November – Marts Efter aftale for grupper på 10 personer +  Entré: Voksne: .D.kr 50.00Børn: D.kr .25.00Pensionister: (65 år og derover) D.kr. 40.00

Fællesbillet til Forsvarsmuseum og Springeren-Maritimt oplevelsescenter
Voksne: D.kr 100.00Børn D.kr 50.00

Kontaktinfo: ring 98128821 eller skriv til info@forsvarsmuseum.dk

Adresse:  Aalborg Forsvars- og Garnisonmuseum, Skydebanevej 22, 9000 Aalborg Hjemmeside: http://www.forsvarsmuseum.dk/     

Pansermuseet

 Museet er Danmarks største samling af militær panserkøretøjer og andre effekter, der har forbindelse til panservåbnets udvikling i det danske forsvar. De pansrede køretøjer har alle været i anvendelse i den danske hær i perioden fra 1945 til d.d. Kampvognsudstillingen indeholder et eksemplar af alle de kampvogne, der har gjort tjeneste i den danske hær siden 1945.

Udover kampvogne indeholder museet også diverse historiske våben og uniformer.Hærens Kampskole Køretøjshistoriske Samling er drevet af en forening, hjemmehørende på museet. Foreningen danner rammen om alle de aktiviteter, der foregår på museet. .Museet ligger i samme bygning, hvor museet Danmarks Brandbiler også høre hjemme. .Åbnings tider 
01. April – 31. Oktober:
Man – Fre: 10.00 – 15.00
Lørdag lukket.
Søndag: 10.00 – 15.00
 1. November – 31. Marts: Onsdag: 1000 – 1500 Søndag: 1000 – 1500 Yderlig åbnings muligheder: Med minimum 20 gæster kan helemusset blive åbnet på andre tidspunkter.Forhør om priser.Henvendelse kan ske til telefon 4052 1609 eller 7527 1609Eller kun for selve pansermuseet så tag kontakt til os via mailpanser@pansermuseet.com Entré: Voksen 80 Kr. 11 €Børn (12 år) 30 Kr.4 €Børn under 3år gratis freeFamilie billet (2 voksne & 2 børn) 200 kr. 27 €

Kontaktinfo: ring 4052 1609 eller 7527 1609 eller skriv til mailpanser@pansermuseet.com

Adresse:  Industrivej 18 Oksbøl Hjemmeside: http://www.pansermuseet.com/   

Overnat i naturen, Sjælland

 
 
Her er det tilladt at overnatte i naturen:
Sjælland – 37 steder
Aggebo Hegn, Gilleleje
Anneberg Skov, Nykøbing Sj.
Bakkely Skov, Korsør
Benløse Skov, Ringsted
Bognæs Skov, Holbæk
Brødemose Skov, Frederiksværk
Brødeskov, Hillerød
Endrup Hegn, Fredensborg
Evens Skov, Næstved
Faksinge Skov (delvis), Præstø
Glumsø Skov (nord for Nyvej), Glumsø
Grønholt Vang, Hillerød
Grønnæsse Skov, Hundested
Græsted Hegn, Gilleleje
Hammer Bakker, Hornsherred
Højbjerg Hegn, Helsinge
Højbjerg Skov (nord), Korsør
Høng Skov, Høng
Kelleris Hegn, Helsingør
Klosterris Hegn, Helsingør
Klosterskov (nord), Kalundborg
Kobæk Skov (delvis), Skelskør
Kongskilde ved Hundesøen, Sorø
Lystrup Skov, Slangerup
Nyrup Hegn, Helsingør
Næsskoven, Fårevejle
Ravnsholt Skov, Allerød
Rønnebæk Fælled, Næstved
Sjælsø Lund, Hørsholm
Slagslunde Skov, Ølstykke
Snævret Skov, Esrum
Sperrestrup Skov, Ølstykke
Stokkebjerg Skov, Nykøbing Sj.
Store Dyrehave (delvis), Hillerød
Tokkekøb Hegn, Allerød
Uggeløse Skov, Slangerup
Vrange Skov/Syd, Ringsted
 Lolland – 1 stedKrukholm Skov, Nakskov 

Falster – 2 steder

Hannenov Skov, Nykøbing Falster

Ovstrup Skov, Nykøbing Falster

 Møn 3 steder: Busene Have, StegeHegnede Skov (delvis), StegeUdby Skov, Stege 

Bornholm – 1 sted

Rø Plantage
 

Regler:
Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
– Man må højst slå to telte op samme sted.– Teltene må maks. være tre-personers telte.– Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser, samt bilveje.– Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.– Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket – for eksempel Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.– Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Eventuel lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt eventuelt med opsatte skilte ved skovenes indgange.– Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.– Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.– Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med. 

Overnat i naturen, Sydjylland

 
 
Her er det tilladt at overnatte i naturen:
Syd – 46 steder
Arnkil Skov, Sønderborg
Arrild Plantage, Skærbæk
Bevtoft Plantage, Toftlund
Blomeskobbel, Als
Blåbjerg Plantage, Varde
Buskmose Skov, Gråsten
Bøffelkobbel Skov, Sønderborg
Bøghoved Skov, Aabenraa
Fanø Klitplantage, Esbjerg
Fovslet Skov, Kolding
Fryndesholm, Fynshav
Gårdbæk Skov, Kruså
Haraldsholm Skov, Jels
Hjelmvrå, Vojens
Hostrup Krat, Aabenraa
Hønning Plantage, Toftlund
Keldet Skov, Haderslev
Kelstrup Plantage (øst for Hønsnapvej), Kruså
Kikkebjerg Plantage (nord for Koldingvej), Fanø
Klaskeroj, Jels
Lambjerg Indtægt (nord for Søndre Landevej), Sønderborg
Lerskov Plantage, Aabenraa
Lindet Skov, Toftlund
Loft Skov, Christiansfeld
Lovrup Skov, Skærbæk
Nautrupgård Skov, Haderslev
Oleskobbel, Als
Revsø Skov, Jels
Rise Skov (nord for Løgumklostervej), Aabenraa
Rhedersborg Skov, Rødekro
Rode Skov, Kruså
Rugbjerg Plantage, Aabenraa
Rumohrsgaard Dyrehave, Augustenborg
Råbjerg Plantage, Skærbæk
Soldaterskoven, Tønder
Stenderup Midtskov, Kolding
Stenderup Nørreskov, Kolding
Stursbøl Plantage, Jels
Søgård Skov (syd for Lundtoftvej), Aabenraa
Søst Skov, Aabenraa
Tingdal Plantage, Tønder
Torp Plantage, Aabenraa
Vargårde Skov, Hejlsminde
Varming-Nørbæk Plantage, Ribe
Årtoft Plantage, Aabenraa
Årup Skov (vest for Årup Skovvej), Aabenraa

Fyn og omliggende øer – 12 stederKlakkebjerg, AssensKomtessens Plantage (delvis), FåborgLærkedal, GlamsbjergOtterup Byskov, OtterupRinge Skov (delvist)Sollerup Skov, FåborgVestermoseskoven, EjbyBræmlevænge, NordlangelandLunden, SydlangelandMørkholm Skov, NordlangelandØstre Stigtehave, NordlangelandLille Rise Skov, ÆrøRegler:
Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
– Man må højst slå to telte op samme sted.– Teltene må maks. være tre-personers telte.– Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser, samt bilveje.– Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.– Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket – for eksempel Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.– Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Eventuel lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt eventuelt med opsatte skilte ved skovenes indgange.– Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.– Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.– Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med. 

Overnat i naturen, Midtjylland

 Her er det tilladt at overnatte i naturen:
Bjerre Skov, Horsens
Blåbjerg Plantage (Ormstrup Plantage), Holstebro
Feldborg Nørreskov, Holstebro
Femhøjsande, Ringkøbing
Fussingø Indskove, Randers
Fussingø Udskove, Randers
Fussingø Hesselbjerg, Randers
Fussingø Rar Skov, Randers
Gludsted Plantage, Silkeborg
Grund Skov, Vejle
Gyttegårds Plantage, Grindsted
Gødding Skov, Vejle
Hastrup Plantage, Brande
Havbjerg Skov, Skive
Havnstrup Brunkulsleje, Herning
Havredal Plantage, Viborg
Helgenæs (Ellemandsbjerget), Ebeltoft
Helgenæs (Naldhøj), Ebeltoft
Himmerigsskov, Trige ved Århus
Hjermind Skov (nord for Bjerringbro-Ulstrupvejen), Bjerringbro
Ho Klitplantage (øst), Varde
Ho Klitplantage (vest), Varde
Husby Klitplantage (Spidsbjerg), Ulfborg
Hvinningdal Skov, Silkeborg
Høgdal (syd for gården Høgdal), Silkeborg
Ikast Byskov, Ikast
Kallehaven, Ry
Klokkerholm Skov, Rønde
Klosterheden Plantage / Stensbæk-området, Lemvig / Ørs-området, Lemvig / Sækken, Holstebro / Hornet, Lemvig
Kompedal Plantage
Kærskov, Horsens
Lovdal Skov, Silkeborg
Lystbæk, Ringkøbing
Løvbakke Skov (øst for Trælundvej), Herning
Møborg Skov (vestlige del), Bækmarksbro
Møborg Skov (østlige del), Bækmarksbro
Nørre Nebel Skov, Varde
Nørlund Plantage (nord), Brande
Nørlund Plantage (syd), Brande
Nørup Kommuneplantage, Engelsholm
Oksby Klitplantage, Varde
Palsgård Skov, Nørre Snede
Resenborg Skov, Struer
Rold Skov, Horsens
Sebberup Skov, Hedensted
Siim Skov, Ry
Sjørup Skov, Viborg
Skablund Skov, Odder
Skalstrup Skov, Bækmarksbro
Skårmose Plantage, Holstebro
Snabegård Skov, Brædstrup
Solbjerg Skov, Århus
Stendal Plantage, Viborg
Thorsø Bakker (syd for Øvrevej), Silkeborg
Tirsbjerg Plantage, Ølgod
Troldhede Brunkulsleje, Troldhede
True Skov (mellem Anelystvej og motorvejen), Århus
True Skov (vest for motorvejen), Århus
Ulvedal Plantage, Viborg
Vesterskov (syd for naturstien), Silkeborg
Viborg Plantage, Viborg
Vinderup Skov, Vinderup
Vindum Skov, Viborg
Ølgryde Plantage, Holstebro
Ørnbjerg Mølle (del), Ebeltoft
Åbjerg Skov, Bækmarksbro
 
Regler:
Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
– Man må højst slå to telte op samme sted.– Teltene må maks. være tre-personers telte.– Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser, samt bilveje.– Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.– Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket – for eksempel Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.– Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Eventuel lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt eventuelt med opsatte skilte ved skovenes indgange.– Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.– Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.– Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.